Historia

Kalmars ”bastuhistoria” – med tonvikt på Norrlidsbastun
1948 Långviksbastun invigs – drivs av Kalmar Simsällskap Bastun övertas så småningom av Kalmar stad
1960 Badfrekvensen ökar starkt 1968 noteras 17841 bad vi Långviksbastun talet Begreppet ”Bastustaden Kalmar” myntas Norrlidsområdet planläggs – badplats och bastu inritas norr om Bergaudd SF-ledamoten ”Kirre Dykarn” Johansson motionerar i fullmäktige om en bastu för Norrlidsområdet – principbeslut fattas i stadsfullmäktige den 24 november 1969
1970 Simhallen invigs den 29 augusti – ytterligare ökning av bastubadet
1971 Definitivt beslut i kommunalfullmäktige om byggandet av Norrlidsbastun för en beräknad kostnad av 160000 kr. Bidrag från Naturvårdsverket beviljat med 101000 kr.
1972 Norrlidsbastun invigs den 23 maj. Lördagen den 2 september brinner bastun ner till grunden
1973 Återuppbyggnaden går snabbt – ny invigning den 16 mars Elljusspåret och badplatsen är klara
1975 Bastubadsintresset är stort – 18710 bad noteras varav många skolbad
1982 Elljusspåret förbättras genom donation från en anonym person på 150000 kr.
1993 Långviksbastun övergår i föreningsregi – Långvikens Bastuförening bildas
1997 Diskuteras föreningsövertagande av Norrlidsbastun. Kommunen väljer dock utarrendering
1998 Bastun arranderas av Svetlana Åberg på två år från den 1 februari
2000 Svetlana meddelar att hon inte önskar förlänga arrendeavtalet med kommunen Under hösten 1999 förhandlas med Kultur och fritidsnämnden om ett föreningsövertagande I skrivelse 1999-09-24 anmäler ”Interimsstyrelsen för Norrlidsbastuns framtid” sitt intresse för att överta ansvaret för bastun för 1 kr. samt att få arrendera erforderlig mark i 25 år. Dessutom önskar föreningen pengar för att åtgärda det eftersatta underhållet
Den 16 maj 2000 hölls bildande möte med den nya föreningen som fick namnet Norrlidens Bastuförening. Ytterligare ett föreningsmöte avhölls den 19 juni – samma dag som kommunalfullmäktig slutligt godkände föreningsövertagandet samt anvisade 250000 kr. för bastuns upprustning. Måndagen den 3 juli påbörjades arbetet med bastuns upprustning och fredagen den 1 september premiärbadades i den ”nya” bas